Nye ressurser for bedre utredning og oppfølging av personer med demens

Helsedirektoratet og Nasjonalt senter for aldring og helse har utviklet nye e-læringskurs og andre ressurser for fastleger og annet helsepersonell. Målsetningen er å bidra til bedre demensutredning og bedre oppfølging etter diagnose, både av personer med demens og pårørende. Hvor godt kjenner du verktøyene og ressursene som finnes?

Illustrasjonsfoto: Morten Hernæs / Mockup

Berit Kvalvaag Grønnestad

Prosjektleder Demensplan 2025, Helsedirektoratet