Fysisk skrøpelighet og kognisjon

Eldre blir ofte innlagt i sykehus på grunn av tilstander eller hendelser som yngre gjerne ikke blir veldig syke av, slik som fall og urinveisinfeksjoner. Hva er det som gjør at mange eldre tolererer relativt små belastninger dårligere? Hvordan kan vi håndtere dette? Denne artikkelen vil beskrive skrøpelighet og dens relasjon til kognitiv svikt og underernæring, med henvisning til Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT).

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Håvard Kjesbu Skjellegrind

Fastlege og førsteamanuensis NTNU