Forskningsartikkel eller rapport

Utposten ønsker å publisere forskning med allmenn- eller samfunnsmedisinsk relevans. De kvalitative eller kvantitative forskningsdata, må ikke ha vært publisert tidligere. Vi ønsker vi at du bruker denne malen når du sender inn manuskriptet til oss.

Du skal lage et sammendrag av manus, som du deler inn bakgrunn, metode, resultater og konklusjon. Dette bør ikke være mer enn 150-200 ord. Sammendraget setter vi inn i egen boks med annen bakgrunnsfarge ved siden av artikkelen.

Hovedmanuskriptet kan bestå av inntil 2 500 ord og deles inn i

  • innledning

  • materiale/metode 

  • resultater 

  • diskusjon

I materiale/metodeavsnittet må du skrive om etikk og personvern knyttet til studien

Bruk Vancouver stil. Tall i teksten i parentes (1, 2) og referanse i slutten av artikkelen. For eks:

  1. Wood AM, Stockley RA. The genetics of chronic obstructive pulmonary disease. Respiratory Research. 2006;7(130).

  2. Kalager M, Zelen M, Langmark F, Adami H-O. Effects of Screening Mammography on Breast-Cancer Mortality in Norway. New England Journal of Medicine. 2010;363(13):1203-10. 

Manuskriptet, figurer og tabeller skal leveres i separate Wordfiler. Vi ser gjerne at du vedlegger illustrasjoner og eller foto til artikkelen.

Standard oppløsning bilder er 300 dpi, men vi kan bruke helt ned til 150 selv om det ikke er å foretrekke. Dersom 150 dpi brukes kan bildene ikke brukes større enn filstørrelsen på trykk. Bilder bør tåle en minimumsbredde på 122 mm eller 1440px.

Forfatter må opplyse om eventuelle bindinger.