AFE Bergen

Stor variasjon i forskningstemaer

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen (AFE Bergen) utvikler ny kunnskap som skal utgjøre en forskjell for fastlegens pasienter. Dette har vært mottoet helt siden starten i 2006. AFE Bergen har særlig forsket på sykdommer og tilstander som er vanlige i fastlegens hverdag, slik som depresjon, infeksjoner, kronisk utmattelsessyndrom og irritabel tarm, og på helsetilbudet til sårbare og utsatte grupper i samfunnet.

I 2006 feiret AFE sitt tiårsjubileum.

Knut Arne Wensaas

Fastlege og seniorforsker AFE Bergen

Nina Lunde

Seniorkonsulent AFE Bergen