Rekruttering av leger i Vesterålen

‘Dagens struktur lar seg ikke bemanne’, sa Helse Nord og foreslo radikale endringer av sykehusstrukturen i Nordland. Det er liten tvil om at utfordringene med å rekruttere og å beholde leger og annet helsepersonell er reelle for helsetjenesten, fremfor alt i distriktene. Det er neppe grunn til å kaste kortene og gi opp det som Helse Nord kaller for ‘små og sårbare enheter’. Tiltak må være systematiske, sammenhengende og tilpasset lokale forhold. Det forutsetter detaljert kunnskap om helsetjenesten lokalt. I Vesterålen har kommunene og lokalsykehuset jobbet sammen for å sikre en stabil legetjeneste de siste årene, og kanskje har vi funnet en farbar vei.

Foto: Wikimedia Commons

Anders Svensson

Kommuneoverlege i Bø i Vesterålen og forsker Nasjonalt senter for distriktsmedisin