Faggruppen for diabetes

Kjersti Nøkleby

Leder av faggruppen

Mockup: Morten Hernæs / Placeit. Skjermdump tv: nrk

Faggruppen for diabetes ble dratt i gang igjen høsten 2021 etter å ha ligget nede i en del år. Vi var en gjeng som tidligere hadde jobbet en del med diabetes i forskjellige sammenhenger, og noen som var interessert i å jobbe mer med diabetes. Vi er opptatt av at kurs og informasjon skal være tilpasset allmennlegers behov. Vi ønsker også å få fram det allmennmedisinske perspektivet i prosesser med andre faggrupper, myndigheter og andre legespesialister.