Abonnement

NYE FAKTURERINGSRUTINER 

Vi har fått nytt medlemsregister, og i den forbindelse endrer vi våre faktureringsrutiner. Fra 2023 sender ut faktura til alle våre abonnenter i starten av året. Dvs at fakturaene vi tidligere har sendt løpende gjennom hele året, blir nå sendt ut i starten på hvert år fremover. Dere vil ikke betale mer, men tidspunkt for innbetaling er endret.

Ved spørsmål, ta kontakt pr. e-post: post@utposten.no

Utposten utkommer sju ganger i året. Årets siste utgave er et dobbeltnummer som også inkluderer et flott tematisk julenummer.

Abonnementspris: 650,– kroner (studentpris: 350,– kroner)

Kontakt redaksjonen for abonnement!