Hoftebrudd

Langvarig redusert livskvalitet

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Pasienter med hoftebrudd rapporterer dårligere helserelatert livskvalitet enn før bruddet i opptil tre år etterpå. Det viser en studie gjennomført med registerdata og pasientrapporterte data fra Nasjonalt hoftebruddregister, som er koblet med data fra Norsk pasientregister og Statistisk sentralbyrå. Menn, personer med høyere alder, økt sykelighet, lavere sosioøkonomisk status og institusjonsbeboere var underrepresentert med pasientrapporterte tilbakemeldinger (PROM), og disse pasientgruppene oppga dårligere livskvalitet enn øvrige hoftebruddpasienter. Artikkelforfatterne viser til risikoen for overvurdering av målt helserelatert livskvalitet hos hoftebruddpasienter i observasjonsstudier basert på registerdata. Forskningen er basert på et samarbeid mellom Nordlandssykehuset, Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) og det nasjonale hoftebruddregisteret. Studien omfatter data fra 35 206 tilfeller av hoftebrudd i perioden 2014 til 2018, hvorav to av tre brudd gjaldt kvinner, og median alder på pasientene var 83 år.