Løvetannprisen 2023 til Britt Larsen Mehmi

Fastlege og kommuneoverlege Britt Larsen Mehmi i Vadsø ble tildelt Løvetannprisen for 2023 for sin innsats for legevaktmedisin og akuttmedisin, spesielt for akuttberedskapen i Øst-Finnmark. Det var NFA-leder Marte Kvittum Tangen som delte ut prisen.