12 pst.

av personer med muskel- og skjelettlidelser fikk i løpet av oppfølgingsperioden på gjennomsnittlig 25 år innvilget uføretrygd på grunn av nettopp de plagene. Det var dobbelt så mange (insidens) som falt tidlig ut av jobb på grunn av muskel- og skjelettlidelser blant dem med flere andre langvarige lidelser i tillegg, sammenlignet med dem uten annen kronisk sykdom. Type tilleggslidelse hadde relativt liten betydning. Studien har data fra 11 080 personer med muskel- og skjeletsmerter. Nær én av tre hadde én tilleggssykdom, mens 45 prosent rapporterte minst to andre lidelser i tillegg, viser studien som har data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT).