Egen helseatferd

Ulik påvirkning fra foreldre og ektefelle

En norsk studie, med data fra Tromsøundersøkelsen (2015–2016), støtter hypotesen om at egen helseatferd påvirkes av utdanningsnivået til våre nærmeste, som ektefelle, mor eller far. Forskerne finner også noen forskjeller på hvem som har størst påvirkning på hva: Mens foreldres utdanning har relativt større betydning når det gjelder å oppmuntre til en sunn livsstil, spiller ektefelle en viktigere rolle i å unngå det som er helseskadelig. Foreldres påvirkning på en gunstig helseatferd er sterkere hos kvinner enn menn. Ektefelles utdanningsnivå er viktigere i aldersgruppen 40 til 59 år enn i eldre aldersgrupper.