Tema: Forskning

Antall artikler: 14

Utgave 4-2018

Hvorfor snuser unge mennesker?

Medbø, Astri; Løchen, Maja-Lisa; Lundberg, Ina; Hansen, Trude; Eilertsen, Maja Stein; Rudebeck, Carl Edvard
Utgave 4-2018

Uheldig legemiddelbruk hos eldre – en moderne epidemi

Nyborg, Gunhild
Utgave 4-2018

Allmenn- og samfunnsmedisin – sammen for bedre folkehelse

Hermansen, Marit
Utgave 4-2018

Forskning for bedre helse

Ytrehus, Kirsti
Utgave 4-2018

Forskerskole med vind i seilene

Janssen, Siri Evju; Rosvold, Elin O.
Utgave 4-2018

Manglende handlingsrom for anvendt samfunnsmedisinsk forskning?

Rønnevik, Dag-Helge
Utgave 4-2018

AFU som pådriver for allmenn- og samfunnsmedisinsk forskning

Kirkengen, Anna Luise
Utgave 4-2018

Påmelding til PMU 2018

Sundar, Tom
Utgave 4-2018

Praksisvariasjon for tonsillektomi

Dunseth, Annika Tähti; Halvorsen, Jan David; Breidablik, Hans Johan; Meland, Eivind
Utgave 4-2018

Kvaliteten på henvisninger til et norsk sykehus

Thorsen, Olav; Dalen, Ingvild; Fosse, Lars
Utgave 4-2018

PraksisNett – et nettverk av fastlegepraksiser

Bjorvatn, Bjørn; Straand, Jørund; Halvorsen, Peder; Wensaas, Knut-Arne; Bellika, Johan Gustav; Fors, Egil Andreas; Gjelstad, Svein; Kristoffersen, Espen Saxhaug; Øxnevad-Gundersen, Berit; Rørtveit, Guri
Utgave 4-2018

Brukarundersøking Bokn legekontor

ScHiille, Jan
Utgave 4-2018

Falske nyheter?

Dysthe, Bjørg Elise Tønnesen; Lødøen, Gjertrud; Lindbæk, Morten; Romøren, Maria
Utgave 4-2018

Allmennmedisinsk forskning i Rogaland

Kjosavik, Svein R.; Thorsen, Olav