Psykisk helse

Antall artikler: 5

Utgave 1-2019

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Hovdal, Torhild Torjussen
Utgave 2-2018

Bedre behandling av depresjon i primærhelsetjenesten – et viktig selvmordsforebyggende tiltak

Mehlum, Lars; Haga, Egil; Thomassen, Hilde; Mork, Erlend
Utgave 1-2018

Menneskerettane gjeld alle, også dei som slit psykisk

Aarre, Trond F.; Iden, Kristina Riis
Utgave 1-2018

Ansvarsfraskrivelse omdøpt til ‘frihet’ og ‘menneskeverd’

Swensen, Elisabeth
Utgave 2-2017

Slik fremmer vi psykisk helse, forebygger psykiske lidelser og får en mer fornuftig samfunnsøkonomi

Holte, Arne