Presentasjon av doktorgrader

Antall artikler: 5

Utgave 1-2019

Livets slutt i sykehjem – pasientens ønsker og legens rolle

Fosse, Anette; Schaufel, Margrethe Aase; Malterud, Kirsti; Ruths, Sabine
Utgave 1-2019

Allmennlegers erfaringer som portvakt: Utfordringer, håndtering og konsekvenser

Nilsen, Stein; Malterud, Kirsti; Aamland, Aase
Utgave 1-2019

Uheldig legemiddelbruk hos eldre – en moderne epidemiologi

Nyborg, Gunhild Alvik; Brekke, Mette; Straand, Jørund
Utgave 1-2019

Kjennskap til egen diagnose – helsemessige konsekvenser?

Jørgensen, Pål; Forsmo, Siri; Langhammer, Arnulf; Krokstad, Steinar
Utgave 1-2019

Legemiddelutprøvinger i norsk allmennpraksis

Brænd, Anja; Klovning, Atle; Straand, Jørund