Medisinsk historie

Antall artikler: 3

Utgave 1-2019

1847 Barselfeber og håndvask

Siem, Harald
Utgave 1-2019

1763 Peder Harboe Herzberg og hans lærebok om potetdyrking

Aambø, Arild
Utgave 7-2018

Spanskesyken er 100 år i 2018: Hvordan spredte denne influensapandemien seg i Norge?

Mamelund, Svenn-Erik