Medisinsk historie

Antall artikler: 8

Utgave 1-2019

1847 Barselfeber og håndvask

Siem, Harald
Utgave 1-2019

1763 Peder Harboe Herzberg og hans lærebok om potetdyrking

Aambø, Arild
Utgave 4-2019

Frederik Holst – vår første samfunnsmedisiner

Nylenna, Magne
Utgave 4-2019

Den gåtefulle radesyken

Siem, Harald
Utgave 3-2019

Helseinformasjonens røtter

Aambø, Arild Kjell
Utgave 3-2019

1849 Kolerasmitte i London

Siem, Harald
Utgave 2-2019

Av skade ble vi kloke – blir vi fortsatt kloke av skade?

Smith, Anders
Utgave 7-2018

Spanskesyken er 100 år i 2018: Hvordan spredte denne influensapandemien seg i Norge?

Mamelund, Svenn-Erik