Kjernejournal

Antall artikler: 4

Utgave 1-2017

Kjernejournal – et nasjonalt varslingssystem for viktig informasjon

Larsen, Bent Asgeir; Kvavik, Lene Ekern
Utgave 1-2017

Én innbygger – én journal

Olsen, Roar
Utgave 1-2017

Kjernejournal sett fra brukernes ståsted

Carlyle, Cathrin
Utgave 1-2017

Ny nasjonal standard for registrering av kritisk informasjon