IBS

Antall artikler: 2

Utgave 5-2019

Tarmflorabehandling av irritabel tarmsyndrom – en erfaringsrapport fra allmennpraksis

Hilpusch, Frank
Utgave 5-2019

Er tarmflorabehandling et aktuelt tilbud for norsk allmennpraksis?

Wensaas, Knut-Arne