Digitale helsetjenester

Antall artikler: 2

Utgave 1-2020

Digitalisering i ei berekraftig fastlegeordning

Lunke, Jon-Torgeir; Brøyn, Nina
Utgave 1-2020

Nätvård tycks inte avlasta traditionell primärvård

Ellegård, Lina Maria; Kjellsson, Gustav