Diabetes

Antall artikler: 2

Utgave 7-2017

Oppfølging av diabetespasienter

Ballo, Olav Gunnar; Wang, Heidi; Merilä, Anne; Johnsen, Mai Britt
Utgave 7-2017

Kompetansehevende kurs i diabetes

Sjøgren, Lin Hagen; Olsen, Anne Grethe