Allmennmedisinske utfordringer

Antall artikler: 18

Utgave 1-2019

Kjønnsinkongruens

Tønseth, Thomas Mørk
Utgave 4-2019

Høyt blodtrykk – diagnostikk og behandling

Gjelsvik, Bjørn
Utgave 3-2019

Matallergi hos barn; hvordan håndtere denne økende pasientgruppen?

Håland, Geir; Landaas, Vibeke Østberg
Utgave 2-2019

Fastlegens erfaringer som portvakt

Nilsen, Stein
Utgave 7-2018

Å hjelpe ungdom med rusproblemer

Heradstveit, Ove
Utgave 6-2018

Kronisk fatigue

Omdal , Roald; Braut , Geir Sverre
Utgave 5-2018

Tvangsekteskap i et helseperspektiv

Aambø, Arild
Utgave 3-2018

Endringer i forekomst og overlevelse av kreft

Ursin, Giske; Larsen, Inger Kristin
Utgave 1-2018

Bruk av benzodiazepiner og z-hypnotika hos LAR-pasienter

Bramness, Jørgen G.; Lid, Torgeir Gilje
Utgave 7-2017

Kjøreregler: Vanedannende legemidler og bilkjøring

Bramness, Jørgen G.; Lid, Torgeir Gilje
Utgave 6-2017

Toleranseutvikling, seponering og nedtrapping av benzodiazepiner og z-hypnotika

Bramnes, Jørgen G.; Lid, Torgeir Gilje
Utgave 5-2017

God forskrivning av benzodiazepiner i allmennpraksis

Bramness, Jørgen G.; Lid, Torgeir Gilje
Utgave 4-2017

The Seven Dwarfs of Menopause

Juvkam, Kari Hilde
Utgave 4-2017

En pasienthistorie

Utgave 3-2017

Fastlegens rolle overfor familier med alvorlig funksjonshemmede barn

Kehlet, Karsten
Utgave 3-2017

Vi har en drøm om Viktorias hverdag

Utgave 2-2017

Små grep, stor forskjell

Øien, Henriette
Utgave 1-2017

Fibromyalgi – en forsømt pasientgruppe?

Zangi, Heidi A.; Provan, Sella Aarrestad; Borgen, Tove