Forfatterveiledning

Takk for at du vil skrive i Utposten!

Utposten er et dugnadsprodukt som vi stadig får tilbakemelding på at er et godt og interessant fagblad for allmenn- og samfunnsmedisinere.

Før du starter skrivingen kan det være lurt å ha følgende i tankene:

  • Utposten legges på nett etter at den er sendt ut til våre abonnenter! 

  • Utposten ønsker å være lett tilgjengelig for både skribenter og lesere. 

  • Vi har lagt oss på en litt lettere stil enn den strengt «vitenskapelige». 

  • Vi ønsker ikke mange referanser. 

  • Vi ønsker oss aktuelle temaer knyttet til allmenn- og samfunnsmedisin. Vi vil gjerne at artikkelen ligger på ca 2 000 ord eller mindre, men det kan være gode grunner for at enkelte kan være lengre. 

  • Bruk et vanlig Word dokument. Vi gjør oppmerksom på at du etter antatt artikkel i Utposten, kan søke spesialistkomiteen i allmennmedisin om å få godkjent poeng til spesialiteten.


Bilder

Vi ser gjerne at du vedlegger illustrasjoner og eller foto til artikkelen.  

  • Standard oppløsning bilder er 300 dpi, men vi kan bruke helt ned til 150 selv om det ikke er å foretrekke. Dersom 150 dpi brukes kan bildene ikke brukes større enn filstørrelsen på trykk.

  • Bilder bør tåle en minimumsbredde på 122 mm eller 1440 px.

  • Det hender at vi mottar bilder hvor størrelsen er kunstig eller feilaktig tatt opp i størrelse. Bildet vil da få en redusert kvalitet på trykk.

Forfatter må opplyse om eventuelle bindinger.
Bidrag sendes direkte til: rmrtove@online.no.  Du kan også henvende deg direkte til en av redaktørene. Alle artiklene blir vurdert på påfølgende redaksjonsmøte. Du vil da få en av redaktørene i redaksjonen som du skal forholde deg til.


Utposten forbeholder seg retten til å redigere innsendt stoff i samarbeid med deg som forfatter.