Delirium hos eldre pasienter utenfor sykehus

Delirium er hyppig forekommende hos eldre som blir akutt syke. Det er viktig å oppdage tilstanden, slik at pasienten kan få riktig behandling. Samtalen med pasienten og oppfølgningen på legekontoret etter sykehusinnleggelse er viktig for å avklare om pasienten har gjennomgått et delirium og for å forklare pasienten hva dette betyr. Da er det viktig å ha oppdatert kunnskap om delirium tilgjengelig, og vi ønsker derfor å presentere en slik oversikt her.

Illustrasjon: Colourbox

Mathias Nikolai Petersen Hella

Lege i spesialisering i geriatri ved Mottaksklinikken, Geriatrisk seksjon, Stavanger universitetssjukehus og stipendiat Universitetet i Bergen og Reg alt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM), Stavanger universitetssjukehus

Hogne Sønnesyn

Overlege ved Geriatrisk seksjon, Stavanger universitetssjukehus og seniorforsker ved Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM), Stavanger universitetssjukehus

Anne Katrine Bergland

Seksjonsoverlege ved Observasjons- og behandlingsavdelingen ved Stavanger Universitetssjukehus og seniorforsker SESAM. Førsteamanuensis 2 ved Klinisk Institutt 1, Universitetet i Bergen

Bjørn Erik Neerland

Overlege ved Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus, forsker ved Oslo Delirium Research Group og leder for Faggruppen for delirium i Norsk forening for geriatri