Sykebesøket – plage eller en gave?

«Jeg husker et sykebesøk en gang …» Ikke sjelden starter fortellinger slik når allmennleger samles i hyggelig lag. Det som følger kan handle om et minne fra turnustjenesten i et fjernt distrikt. Eller om en fersk opplevelse fra egen praksis. Kanskje var det spesielt strabasiøst å finne fram til pasienten. Eller så var det noe overraskende og uventet som møtte legen i pasientens hjem. Hva slags plass bør sykebesøket ha i dagens fastlegepraksis?

Sykebesøk (1888), malt av Jacob Gløersen (1852–1912).

Jørund Straand

Spesialist i allmennmedisin, professor Universitetet i Oslo