‘Feskarbonden og andre kvinnfolk’

En historie om tuberkulose

I dette nummeret av Utposten står det på trykk en artikkel om en kvinne som har innvandret til Norge i nyere tid. Hun har med seg tuberkulose fra hjemlandet. Det er slik vi møter de fleste av de ganske få tilfellene vi i dag ser av tuberkulose. Vi glemmer lett at det ikke er lenge siden tuberkulose var en folkesykdom også hos oss, og den viktigste dødsårsaken hos nordmenn. Det skjedde i en tid hvor folk var overlatt til å klare seg selv.

Mockup: Morten Hernæs / Placeit

Njål Flem Mæland

Redaktør i Utposten