Tuberkulose på gynekologisk avdeling

Diffuse gastrointestinale smerter og urogenitale symptomer ble tilskrevet en voluminøs uterus, men viste seg også å være forårsaket av en infeksiøs sykdom.

Joachim R. Denstad

Lege i spesialisering, Namsos sykehus, avd. for fødselshjelp og kvinnesykdommer

Illustrasjonsfoto: Morten Hernæs / KI – Adobe Firefly