Tuberkulosescreening i kommuner

Marit Teigen Hauge

Assisterende kommuneoverlege Molde kommune

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Tuberkulosekontroll av kvoteflyktninger, familiegjenforente og internasjonale studenter skal skje innen kort tid etter ankomst i bosettingskommunen. Dette kan være ressurskrevende for kommunene.