Fra flukt til fellesskap?

– Betraktninger om en fastleges handlingsrom i møte med mennesker med fluktbakgrunn

Vi vil i denne artikkelen belyse det vi tenker er den lille forskjellen som kan gi stor trygghet for mennesker med fluktbakgrunn.

«Hvilken hjelp ville du fått i hjemlandet ditt?» Enkle spørsmål kan ha stor betydning for forståelsen av helseproblemer hos mennesker med fluktbakgrunn.

Illustrasjonsfoto: Morten Hernæs / KI – Adobe Firefly

Sidar Kartal

Spesialkonsulent Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS, Vest

Beate Gauden

Spesialkonsulent Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS, Vest