Nye kollegaer i helsevesenet i Norge:

Vi kan legge bedre til rette for integrering

Refleksjoner etter et forskningsprosjekt om integrering for helse

Tenk at du er i ferd med å begynne i jobb som lege i et asiatisk land. Du snakker godt nok, men har aldri snakket med andre leger på det språket. Du lurer også på hvordan man sosialiserer på jobb. Du har forberedt matpakken, men er ikke sikker på om dette er så lurt. Er din norske kompetanse gyldig i det nye landet? Du hadde ønsket litt tilbakemelding, men har hørt at det ikke er så lurt å vise seg som usikker. Hva gjør du?

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Esperanza Diaz

Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. Institutt for Helse og funksjon, Høgskulen på Vestlandet

Khadra Yasien Ahmed

Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

Wegdan Hasha

Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen