Godt nytt år!

Vil du bare besøke nettsiden, scan QR-koden innfelt i bildet.

Mockup: Morten Hernæs / Placeit

Du som leser Utposten har sannsynligvis fått med deg at de fire regionale legemiddelinformasjonssentrene (RELIS), lokalisert på Oslo universitetssykehus, St. Olavs hospital, Haukeland universitetssykehus og Universitetssykehuset Nord-Norge, stort sett i hver utgave av Utposten bidrar med en legemiddelrelatert fagtekst. Farmasøyter og leger ved RELIS skriver om aktuelle saker, ofte basert på henvendelser hvor helsepersonell har tatt kontakt med sitt regionale senter med et legemiddelrelatert spørsmål. Det kan være utdyping av en interaksjon, oppdaterte behandlingsretningslinjer, hvordan et spesifikt legemiddel bør doseres, bivirkningsrelatert også videre, også videre.