Norsam

Migrasjonshelse i trangere tider

Aud Marie Tandberg

Leder, Norsam

Norsams styre 2023–25. Foran fra venstre: Aud Marie Tandberg og Karina Koller Løland. I midten fravenstre: Guro Steine Letting og Hilde Marie Lund. Bak fra venstre: Tony Elvegaard og Cato Innerdal. Glenn A. Opland er også med i styret.

Vi er inne i vanskelige tider. I hele høst har debatten gått rundt Helse Nord RHF sin omstillingsprosess, er det penger og fagfolk nok til å drive spesialisthelsetjenester i nord? Helsepersonellkommisjonen er klar i sin tale: vi kommer til å mangle helsepersonell i tiden som kommer. Vi ser at forskjellene i samfunnet blir større, og det er godt kjent at sosioøkonomiske forskjeller i befolkningen gir tilsvarende forskjeller i helse. Over de siste 100 årene har sykdomsbyrden av ikke-smittsomme sykdommer blitt stadig større. Samfunnet behandler ikke bare sykdom, men produserer den også. Utfordringene fremover står altså i kø.