Kulturelle hobbyer

Sjeldnere hos fastlegen

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Menn som er engasjert i kreative og/eller kulturelle sysler på fritiden, er sjeldnere hos fastlegen enn menn uten de samme fritidsinteressene, med mellom ti og tretten prosent færre årlige konsultasjoner hos fastlegen. De norske forskerne fant ikke en tilsvarende sammenheng for kvinner. I gjennomsnitt hadde deltagerne i gjennomsnitt 3,57 besøk i året hos fastlegen. Artikkelforfatterne understreker at studien ikke kan konkludere med en direkte årsakssammenheng mellom fritidsaktiviteter og færre fastlegebesøk. Den prospektive studien, med data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) har fulgt HUNT-deltagerne over sju år og omfatter data fra 17 396 kvinner og 14 451 (45.4 prosent) menn i alder 30 til 79 år.