Svangerskapsdiabetes

Nye retningslinjer førte til endring

Andelen kvinner i Norge som fikk diagnosen svangerskapsdiabetes ved anbefalt tid for screening (svangerskapsuke 24–28) økte fra 19 prosent i 2010 til 45 prosent i 2020, og andelen som fikk legemidler økte fra 11,6 prosent til 31,6 prosent. I 2017 kom nye retningslinjer, og andelene økte betraktelig etter dette. Fra 2010 til 2016 steg forekomsten av svangerskapsdiabetes (regnet av 633 169 graviditeter) fra 2,6 prosent til 6,0 prosent, for deretter å flate ut.