Sykmelding uten fremmøte

Fastlegers erfaringer

Fastleger synes det kunne være vanskelig å skrive ut sykmelding uten å ha sett pasienten ansikt til ansikt, ifølge en online-studie som ble gjennomført under Covid-19-pandemien. Sykmelding via e-konsultasjon ble opplevd som mest egnet for pasienter fastlegen hadde møtt tidligere, ved luftveisinfeksjon, for oppfølging av medisinske plager og ved forlengelse av sykmelding. Mange av de 301 fastlegene som svarte på undersøkelsen, mente det var lettere å si nei til kravet om sykmelding når de ikke traff pasienten på legekontoret. Fastlegene uttrykte også bekymring for et økende antall sykmeldinger dersom det blir for enkelt å få en sykmelding via e-konsultasjon.