Et solid og viktig oppslagsverk

Eli Berg

Anne Kjersti Befring

Forfatteren Anne Kjersti Befring er jurist og advokat. Hun er nok kjent for mange av Utpostens lesere, i og med at hun i en årrekke var direktør innenfor jus og arbeidsliv i legeforeningen. Hun er nå førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett på det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.