En solid oversikt

Eli Berg

Lars Weisæth, Ragnar Kjeserud

Dette er en bok som ikke er skrevet primært for ledere i helsetjenesten, men med tanke på ledelse i kriser ved enhver alvorlig hendelse i samfunnet vårt. Og ikke minst viktig: Hvordan være forberedt på at små og større kriser kan oppstå? Og hva med å ha jevnlige øvelser med tanke på ulike scenarier?