Kartlegging av uteområder i barnehager – et lokalt folkehelsearbeid

Barnehagene er en viktig arena for utjevning av sosiale ulikheter i helse. De fleste barn er i barnehage, og de er der store deler av våkentiden sin. Barnehagene kan dermed bidra til at mange barn oppnår anbefalingene for daglig fysisk aktivitet.

Illustrasjonsfoto / Mod.: KI / Adobe Firefly

Rakel Rustand Bruland

Rådgiver innen miljørettet helsevern ved Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen og høgskolelektor ved Høgskolen i Innlandet. Mastergrad i folkehelse

Yvonne Hagerup

Kommuneoverlege ved Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen. Lege i spesialisering i samfunnsmedisin