Bytte legemidler – ekvipotens

RELIS får jevnlig spørsmål om hva som er den ekvipotente dosen av legemiddel A til legemiddel B. Selv om de er i samme legemiddelgruppe vil to ulike legemidler kunne ha både forskjellige farmakodynamiske og farmakokinetiske egenskaper. Den vitenskapelige dokumentasjonen for både effekt og sikkerhet kan også avvike mellom produktene.

Illustrasjonsfoto: KI / Adobe Firefly

Ingrid Lunde Steen

Leder, master i farmasi, RELIS Midt-Norge Avd. for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital

Pål-Didrik Hoff Roland

Legemiddelrådgiver, cand.pharm., RELIS Midt-Norge Avd. for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital