Veien videre

Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin, kommer i denne artikkelen med betraktninger om veien videre.

Arkivfoto

Marte Kvittum Tangen

Leder, Norsk forening for allmennmedisin

Vi står nå midt i en akutt fastlegekrise, en legevaktkrise og en sykehjemskrise – en generell allmennmedisinsk krise – men faget vårt vil bestå og skal videreutvikles. Grunnmuren i vår helsetjeneste fortjener bedre kår og uten vår portvokterrolle vil hele den offentlige helsetjenesten kollapse. Innføringen av fastlegeordningen i 2001 var en suksess og mange land misunner oss vår måte å organisere allmennlegetjenester på. Det er utfordrende å være kontinuitetsbærer og å inneha et så tydelig definert ansvar som det å være fastlege innebærer. Det vil komme diskusjoner om andre måter å organisere allmennlegetjenester på, men NFA er tydelig på at fastlegeordningen med det personlige listeansvaret må styrkes og videreføres. Selvfølgelig skal vi fortsette å samarbeide med andre, slik vi alltid har gjort. Når oppgavefordeling skal diskuteres, må den totale ressursbruken vurderes og hva som gir best helse for pasientene vektlegges.