Legevaktbil Bodø legevakt – en ‘legevakt på hjul’

Bodø legevakt er en kommunal legevakt med et nedslagsfelt på ca. 55 000 innbyggere. Over flere år har arbeidspresset vært høyt og legebemanningen lav. Med unntak av kortere perioder med «overlapping» mellom vaktene, har det for det meste vært bemannet med én lege på vakt, inklusiv nattevaktene.

Eldbjørn Furnes

Fastlege Bodø kommune og prosjektleder