Kan du ikke bare spise da?

Spiseforstyrrelser er lidelser som primært rammer unge kvinner. Mange av de er barneskoleelever første gang tanker og plager om kropp og utseende kommer snikende og begynner å dominere tankeinnholdet.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Oda Solheim Hammerstad

Spesialist i psykiatri, overlege ved Enhet for spiseforstyrrelser, DPS Gjøvik, Sykehuset Innlandet HF