Fastlegers erfaringer med et ett-årskurs i kognitiv atferdsterapi

Kognitiv atferdsterapi (KAT) synes å være relevant i de fleste av fastlegenes konsultasjoner. Fastlegene rapporterer at ved bruk av KAT blir de mindre slitne i møte med pasienter med psykiske helseutfordringer, og at de behandler flere av disse pasientene selv uten behov for å be spesialisthelsetjenesten om hjelp.

Illustrasjonsfoto: Syda Productions / Scandinavian Stockphoto

Kristin Sundby Myhrer

Spesialist i allmennmedisin, fastlege Lillestrøm legesenter

Ole Rikard Haavet

Spesialist i allmennmedisin, professor emeritius Avdeling for allmennmedisin UiO