Samfunnsmedisin i praksis på kommunenivå

Samfunnsmedisin er eit medisinsk fagområde som har merksemda retta mot helsetilstanden i heile eller deler av befolkninga, og på livsmiljøet og samfunnsforholda som befolkninga lever i. Faget bygger på erkjenninga av at det er ein samanheng mellom helse og samfunn.

Illustrasjonsfoto: KI / Adobe Firefly

Hans Johan Breidablik

Fastlege/sjukeheimslege i Fjaler kommune, seniorrådgjevar Samhandlingsbarometeret, Helse Førde

Tina Løkke

Ph.d., Samhandlingsbarometeret, Helse Førde

Oddne Skrede

Ph.d., Samhandlingsbarometeret, Helse Førde

Emma Bjørnsen

Cand.polit. sosiologi, Samhandlingsbarometeret, Helse Førde

Eivind Meland

Professor emeritus, Universitetet i Bergen