Retningslinjer for behandling av depresjon

Helsedirektoratet valgte den 20. april 2023 å avpublisere Nasjonal retningslinje for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten (2009) (1).

Illustrasjonsfoto: KI / Adobe Firefly

Runa Telle Kvalsvik

Master i farmasi, RELIS Vest, Haukeland universitetssjukehus

Vilde Sigfrid Skar Bulling

Master i farmasi, RELIS Vest, Haukeland universitetssjukehus

Jan Anker Jahnsen

cand. pharm, ph.d, RELIS Vest, Haukeland universitetssjukehus