Med stor innlevelse

Eli Berg

Kollega og forfatter May Sissel Vadla har gjort det igjen: Skrevet en bok som tar leseren til et liv utenfor komfortsonen, et liv som utfordrer oss både som leger og medmennesker – og kanskje også oss selv? To tidligere utgivelser fra samme forfatter er presentert i Utposten: «Det som sies høyt» i nummer 5 i 2019  og «Hjertets bakvegg» i nummer 6 i 2020. De tre utgivelsene «står på egne bein». I bøkene blir vi kjent med tre forskjellige hovedpersoner, og rammene rundt livet deres inneholder ulike hverdagserfaringer. Men det er noen fellestrekk ved bøkene. Vi møter en hudløs åpenhet og ærlighet hos mennesker som er tilsynelatende vellykkede i utgangspunktet, men som sliter nær grensen av det de evner å leve med.