Til inspirasjon og ettertanke

Eli Berg

Gunnar Tellnes, Marit Benthe Norheim (red.)

Bakgrunnen for denne boken er et ønske fra organisasjonen NaKuHel (Natur-Kultur-Helse) om å hedre Erik Bomann-Larsen i forbindelse med hans 70-årsdag. Selv kaller Bomann-Larsen seg en «forsker i følsomhet». Mangeårige psykiske helseutfordringer har ikke hindret ham i en betydelig kreativitet. Som Gunnar Tellnes skriver i bokens innledning: