Apotek

Tilbød HbA1c-måling til risikogruppe

Illustrasjonsfoto: KI / Adobe Firefly

Kan apotek fange opp personer i risikogruppen for type 2-diabetes? Det har Bergens-forskere undersøkt. Av de 245 personene som hadde meldt interesse for å delta i undersøkelsen, ble 27 prosent vurdert å ha høy risiko for å utvikle diabetes, ut ifra skår på en risikotest. Disse ble tilbudt en måling av HbA1c. Denne avdekket at 46 prosent hadde normale verdier, 43 prosent hadde HbA1c-verdi forenlig med prediabetes, og ni prosent hadde HbA1c på over 48 mmol/mol, som indikerer diabetes. Nær ni av ti som deltok i studien oppga at de hadde vært hos fastlegen minst én gang i året. Studien ble gjennomført høsten 2016 til våren 2017. Deltagerne var 45 år eller eldre, og alle ble fulgt opp to måneder etter intervensjonen.