Høy turn-over blant fastleger

Flere akuttinnlagte pasienter

Illustrasjonsfoto: KI / Adobe Firefly

Hvert år opplevde seks prosent av engelske fastlegekontorer vedvarende høy turn-over – med en topp i 2014 på ni prosent. Det viser britiske forskere i en retrospektiv observasjonsstudie med data fra perioden 2007–2019. Vedvarende høy turn-over ble definert som legekontorer med mer enn ti prosent endring i fastlegebemanningen i minst tre år på rad. Spesielt utsatt var større praksiser i utkantstrøk og med høyere andel syke pasienter. Vedvarende høy turn-over blant fastleger ble forbundet med i underkant av en dobling av akutte sykehusinnleggelser. Drøyt ti prosent færre pasienter fikk time samme dag på legekontor med stor turnover enn i allmennpraksis med høyere fastlegekontinuitet. Forskerne understreker at studien ikke kan si noe sikkert om en årsakssammenheng og at det trengs mer forskning.