Koronasyke og hjemmeisolasjon

32 pst.

Illustrasjonsfoto: KI / Adobe Firefly

av koronasyke i hjemmeisolasjon hadde vært fulgt opp av helsepersonell i primærhelsetjenesten, og nesten 40 prosent hadde søkt eller fått informasjon om covid-19 fra fastlegen. Jo høyere symptomskår, dess større sannsynlighet for informasjon fra fastlegen. Dette fremgår av en norsk web-basert spørreundersøkelse blant voksne med covid-19 som ikke hadde vært innlagt på sykehus. I alt 477 personer svarte på undersøkelsen, som pågikk i perioden mars 2020 til juli 2021. Nær sju av ti respondenter var kvinner, og 90 prosent var yngre enn 60 år. De vanligste symptomene var slapphet og/eller vondt i musklene, nesesymptomer og hodepine. Alvorlighetsgraden på sykdom var relativt lav, med store variasjoner. Kvinner hadde høyere selvrapportert symptomskår enn menn. Cirka halvparten av alle deltagerne hadde nedsatt lukt-/smaksans.