NFA Faggruppe Ultralyd

Morten Glasø

Leder

Faggruppe Ultralyd, FUA, tidligere Referansegruppe for ultralyddiagnostikk i allmennmedisin, ble etablert i 2009. Forening for ultralyd i allmennpraksis (FUA) var da ganske nyetablert (2007). Bakgrunnen for begge var en økende interesse for ultralyddiagnostikk blant norske allmennleger. Fra å være store og tunge sykehusapparater, var ultralydutstyret ved de tider blitt mindre, mer brukervennlig og prisene mer spiselige for allmennlegenes budsjetter. Flere kolleger var allerede i gang i egen praksis, men det manglet en struktur for opplæring og man slapp sjelden til på andre spesialiteters kurs. Også her, når vi allmennleger ønsket å ta i bruk teknologi som har vært i våre sykehuskollegers hender, ble vi møtt med skepsis. Det var derfor behov for å samle kreftene. FUA ble grunnlagt med mål om å sikre forsvarlig bruk, gjennom kursvirksomhet og forskning, men også gode økonomiske løsninger med tanke på investering og daglig bruk. For å møte skepsisen fra våre kolleger ble det dessuten vesentlig med en tydelig begrepsavklaring mellom klinikeres bruk og radiologens. I dag snakker vi derfor om pasientnær- eller klinisk ultralyd (fra engelsk «Point of Care» eller «Bed Side Ultrasound»). Det er en rask og avgrenset undersøkelse for å få svar på en klinisk mistanke, eksempelvis om det er pleuravæske, og som er noe helt annet enn en komplett radiologisk eller kardiologisk beskrivelse av organer og tilliggende strukturer.