Opplæring bidro ikke til endret pasientforløp på legevakt

Sykepleiere på legevakt så ikke på sin egen rolle som portvoktere, men som serviceytere. Det har lege og ph.d. Bent Håkan Lindberg avdekket i sin forskning. Han undersøkte derfor effekten av et skreddersydd kursopplegg i triagering av pasienter med luftveissymptomer – for å se om det ble færre unødige legekonsultasjoner på legevakt.

– Det har vært morsomt å planlegge og gjennomføre studien og motivere legevaktene til å delta, sier Bent Håkan Lindberg, mangeårig fastlege og nå overlege ved Hedmarken legevakt.

Foto: Atle Rørbakk

Lisbeth Nilsen

Frilanser